Przedsiębiorstwo zostało założone w 2010 roku przez Tomasz Gackoskiego. Jego ścieżka kariery bazowała na celu pracy przy zaawansowanych jachtach żaglowych. Z tego powody Tomasz zdecydował się na studia na Politechnice Warszawskie, na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, a następnie do kontumacji studiów magisterskich w Cranfield University – na kierunku „zaawansowane i lekkie struktury”. Obecna technologia projektowania i budowania jachtów (IMOCA 60, Americas Cup) pokazuje że żeglarstwo regatowe jest zdecydowanie bliżej lotnictwa niż statków.

Uważamy że w 21 wieku bez dobrych narzędzi nie jest możliwe stworzenie wysokiej jakości projektów (nawet jeśli kiedyś się tak robiło).  Do projektowania 3D używamy CATII V5 (konkurencyjny jest tylko NX simensa), jeżeli chodzi o obliczenia MES używamy ANSYS z pakietem ACP – również oprogramowanie z absolutnego top na świecie. Do obliczeń mechaniki płynów mamy licencję ANSYS FLUENT w ramach „ansys startup program”, i jest to więcej niż wystarczające dla nas narzędzie pracy. Tak jak od 30 lat nie powstał żaden samolot i pojazd kosmiczny bez Excela, tak jest i u nas. Mamy bardzo dużą bazę własnych narzędzi analitycznych, a dzięki programowaniu wszystko mamy w pewnym stopni zintegrowane i zoptymalizowane.

Zaawansowane narzędzia

Obecnie prowadzimy kilka projektów które są wykonywane w stoczni Latitude Yachts. Miejsce to jest położone w Rydze na Łotwie i ma zarówno doświadczenie jak i możliwości budowy bardzo dużych konstrukcji – jak jacht o długości do 250 stóp – wszystko w technologii kompozytów węglowych.

W Polsce współpracujemy obecnie jedynie ze stocznia REGA Yacht z Ropczyc robiąc bardzo zaawansowane technicznie projekty dla klientów z Holandii które wymagają bardzo dużej dokładności i wysokiej jakości. W tej stoczni jesteśmy w stanie przeprowadzić projektu jachtów do wielkości około 100’ – całość jako kompozyt węglowy.

Współpraca

Na bazie naszych doświadczeń z dużych projektów (100 stopowy jacht w technologii pre-preg, 70m łopaty turbin wiatrowych I wiele innych)  rozwinęliśmy kompetencje w zakresie projektowania zaawansowanych konstrukcji kompozytowych – i używamy ich nie tylko w przemyśle jachtowym. Obecnie zdecydowana większość naszych projektów to konstrukcje na bazie pre-pregów zarówno w i poza autoklawem.

Na bazie projektu 57 stopowego jachtu węglowego o napędzie elektrycznym dużej mocy (800kW) rozwinęliśmy też znacząco nasze zdolności z zakresu zarządzania projektem jachtów typu custom – od pierwszych szkiców (również z innym projektantami) do momentu dostarczenia gotowego jachtu do armatora.

Doświadczenie

  1. en
  2. pl

TG Yachts - Yacht Design & Engineering

ul. Konopnickiej 19, 05-822 Milanówek Poland